Saul Sailing Videoloengud - Sõlmed (SSV-SOLMED)

VIDEOLOENGUD


Kirjeldus

Parimad videoloengud aitavad kiiremini õppida väikelaevajuhi eksamiks.

Valik sõlmi, mida väikelaeva juht peaks oskama.

Sisu
 • sõlm "kaheksa"
 • Õigesõlm ehk Meremehesõlm
 • Soodisõlm
 • Paalisõlm
 • Sildumisest
 • Sildumisots pollari külge "Veeblinguga"
 • Sildumisots rõnga külge
 • Sildumisots knaapi
 • Sildumisots knaapi "kaheksaga"
 • Osavalt ja kiirelt ots knaapi!
 • Paalisõlm ümber keha
Lõpuleviimise reeglid
 • Kõik moodulid peavad olema läbitud